Informasjon

Senteret er døgnåpent for medlemmer

— 365 dager i året!

Senteret er bemannet fra 09:00-14:00 mandag-fredag